naminoue-shrine-in-naha

必到

日本 > 沖繩

波上宮

Naminoue Shrine

懸崖上的神社

okinogu-in-naha

日本 > 沖繩

沖宮

Okinogu

由一塊靈木開始

okinawa-gokoku-jinja-in-naha

日本 > 沖繩

護國神社

Okinawa Gokoku Jinja

祭祀著戰爭中喪生者

futenma-gu-in-central-okinawa

日本 > 沖繩

普天滿宮

Futenma Gu

鐘乳石洞中的神社

mitus-hachimangu-shrine-in-central-osaka-city

日本 > 大阪

御津八幡宮

Mitsu Hachimangu Shrine

位於美國村中心

日本 > 大阪

難波神社

Namba Shrine

就在心齋橋可順道參觀

nambayasaka-shrine-in-southern-osaka-city

日本 > 大阪

難波八阪神社

Nambayasaka Shrine

巨大獅子頭把風頭都搶去了

sumiyoshi-taisha-in-western-and-seaside-osaka-city

必到

日本 > 大阪

住吉大社

Sumiyoshi Taisha

日本最古老神社之一

tsuyu-no-tenjinja-ohatsu-tenjin-in-umeda-of-northern-osaka-city

日本 > 大阪

露天神社(阿初天神)

Tsuyu no Tenjinja (Ohatsu Tenjin)

有個淒美故事的戀人祈願之地

osaka-tenmangu-shrine-in-northern-osaka-city

日本 > 大阪

大阪天滿宮

Osaka Temmangu Shrine

參拜學問之神祈求合格

kishu-toshogu-shrine-in-wakayama-city

日本 > 和歌山

紀州東照宮

Kishu Toshogu Shrine

絢爛豪華『關西之日光』

wakaura-tenmangu-shrine-in-wakayama-city

日本 > 和歌山

和歌浦天滿宮

Wakaura Tenmangu Shrine

參拜學問之神祈求合格


推薦內容

免費登記及登入「旅行野」

編行程、找旅伴、

與朋友們一起計劃行程

輕鬆完成

神社景點 在...

日本

Booking.com